|

10 2010
, ; , , ( )
³ 6460 - 5 . ³, . ³
³ 997 -- () 32 - . ³, . ³
53 - » 6 - . ³, .
16 »
» 20 - . ³, .
90 -- » 25 - . ³, 1,5 .
³ 30 . ͸
8 .
1 » » »
1,6 » » . ³
12 » » .
36 » » . ³
13 » » »
10 » » .
15 » » .
42 » » . ³
11 » » »
10 » » »
12 » » . ³
12 » » »
4 » » .
14 » » . ³
18 » » . ³
13 .
6 » » .²

Ͳ


 -   (²)